Custom Payment

Payment Options

Mobile Check Deposit

Ghi check được ưu tiên vì tính bảo mật cao, chi phí thấp. Quý khách vui lòng viết check và chụp hình check rồi gửi theo hướng dẫn dưới đây để thanh toán. Lưu ý không gửi qua bưu điện.

1. Mặt trước chỗ Pay To The Order Of viết SPA NAIL SUPPLY INC. Số tiền ghi theo số tiền trên invoice đã gửi cho quý vị. Lưu ý: Không viết hoặc ký tên đè lên phần ghi số routine và số tài khoản trên check.

 

2. Mặt sau phần Endorse ghi SPA NAIL SUPPLY INC

 

3. Chụp cả hai mặt trước và sau check. Chụp đủ 4 góc trên nền sậm màu. Gửi hình check cho chúng tôi để order được xử lý theo thứ tự ưu tiên.

Zelle

Đối với các khách hàng có sử dụng Zelle, có thể thanh toán cho hãng qua tài khoản Zelle sau: 773-716-5006

Bank Deposit

Beneficiary Name: SPA NAILS SUPPLY, INC.
Beneficiary Address: 2515 Shader Rd #8, Orlando, FL 32804

PLEASE CONTACT 1-877-522-7778 FOR MORE INFORMATION